Ergens tussen niets en iets ligt het begin…

Deze website geeft een eerste indruk en is ter inspiratie.

Een naam met inhoud 1: De betekenis van mijn bedrijfsnaam.
Een naam met inhoud 2: Hoe anderen (familie, vrienden en collega’s) mij beschrijven.

Wie de chaos beschrijft, stelt orde op zaken…

Of het nou om een implementatie-, ontwikkel- of interimmanagement-opdracht gaat, elk project heeft unieke uitdagingen. Denken van grof naar fijn, overzicht houden en snel schakelen, rekening houden met alle belangen, improviseren, nieuwe initiatieven bedenken die origineel en relevant zijn; de afwisseling maakt het werken aan projecten aantrekkelijk.

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen…

Er zijn diverse definities van ‘advies’. Bijvoorbeeld ‘een beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keuze te maken’, ‘mening’ of ‘raadgeving’. Maar ik kies liever voor: ‘wat je tegen iemand zegt om te helpen’. Ik begeleid personen en teams graag door (samen) te doen. Geen statisch verhaal, maar bijvoorbeeld een dynamisch spel. Door hen op een andere manier te laten kijken. Vanuit een ander perspectief, met een andere bril op.

Ik heb diverse regio’s geadviseerd over het samenwerken in een zorggroep. Soms heeft dat geleid tot de oprichting van een zorggroep, maar altijd tot nieuwe, waardevolle inzichten over het samenwerken tussen organisaties in de keten.

Weet wat je beweegt, beweeg wat je weet…

Als trainer, opgeleid door het Institute for Positive Health (iPH), draag ik graag mijn steentje bij aan de beweging Positieve Gezondheid. iPH is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Samen met Anne Brouwer geeft ik de trainingen. Kijk voor meer informatie op www.trainingsbureaublooming.nl.

Het beste advies dat iemand kan krijgen, is het advies dat hij of zij zichzelf geeft. Hoe je dat doet, aan de hand van dit gespreksinstrument, leer je door het voeren van ‘het andere gesprek’ in de training.

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal…

Woorden overtuigen niet, omdat ze in ons brein een eigen betekenis krijgen. Je vormt er je eigen beelden bij. De hersenen bestaan namelijk uit twee aparte helften. In het ene gedeelte zit de ratio, het denken en ook het taalgebied. In het andere gedeelte zit het gevoel, de emotie en beeldend denken. En daar worden de beslissingen genomen! Ik combineer mijn werk daarom vaak met de ontwikkeling van creatieve, beeldende concepten. Het grafische resultaat van deze conceptontwikkeling publiceer ik soms op Issuu. Recent voorbeeld:

Infographic voor het project Twinning up North; 3-jarige samenwerking tussen en onderzoek onder Nederlandse en IJslandse verloskundigen.