Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen…

Er zijn diverse definities van ‘advies’. Bijvoorbeeld ‘een beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keuze te maken’, ‘mening’ of ‘raadgeving’. Maar ik kies liever voor: ‘wat je tegen iemand zegt om te helpen’. Ik begeleid personen en teams graag door (samen) te doen. Geen statisch verhaal, maar bijvoorbeeld een dynamisch spel. Door hen op een andere manier te laten kijken. Vanuit een ander perspectief, met een andere bril op.

Ik heb diverse regio’s geadviseerd over het samenwerken in een zorggroep. Soms heeft dat geleid tot de oprichting van een zorggroep, maar altijd tot nieuwe, waardevolle inzichten over het samenwerken tussen organisaties in de keten.